เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยทางภาครัฐได้มีการประกาศข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 16 เพื่อควบคุมพื้นที่เสี่ยงในหลายจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปแข่งขันของสโมสรที่มีเงื่อนไขในการกักตัว 14 วัน อีกทั้งในบางจังหวัดยังมีการปิดสนามแข่งขัน เป็นเหตุให้สโมสรสมาชิกไม่สามารถดําเนินการจัดการแข่งขันได้

โดยทางบริษัท ไทยลีก จํากัด ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสโมสรสมาชิก จึงมีความจําเป็นที่จะต้องประกาศเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลรายการช้าง เอฟเอ คัพ รอบ 16 ทีมที่จะทําการแข่งขังในวันที่ 13 มกราคม 2564 ออกไปก่อน โดยทางฝ่ายจัดการแข่งขันฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด ประเมินสถานการณ์เป็นระยะ

สำหรับโปรเเกรมแข่งขันใหม่ ในรอบ 16 ทีมสุดท้ายระหว่าง เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด - สมุทรปราการ ซิตี้ ทางฝ่ายจัดการแข่งขันฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป