ขอให้ทุกท่านปลอดภัยและปราศจากความเดือดเนื้อร้อนใจจงอย่าได้มาเยี่ยมเยือน