โดยคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท จึงมีมติดังต่อไปนี้

1. กองเชียร์ สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด นำป้ายข้อความภาษาอังกฤษซึ่งอยู่ด้านหลังประตูแปลเป็นภาษาไทยในลักษณะสบประมาท หรือด่าผู้เล่น ที่ว่า “ยินดีต้อนรับสู่นรก สารัช เราเกลียดคุณ” เป็นข้อความที่ไม่เหมาะสมต่อสาธารณชน คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท จึงมีมติเอกฉันท์ ลงโทษกองเชียร์สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่3 หมวดที่2 ข้อ 4.5 ปรับเงิน 50,000 บาท เนื่องจากกองเชียร์สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ถูกลงโทษไปแล้วเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ยังไม่พ้นกำหนด 1 ปี เป็นการกระทำความผิดซ้า ตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ และรายการกีฬาฟุตบอลอื่น ๆ ของสมาคม ข้อความว่า “กรณีที่เจ้าหน้าที่ทีมขององค์กรสมาชิก กระทำความผิดตามระเบียบนี้ซ้ำในข้อเดียวกัน ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันกระทำความผิดครั้งหลังสุด ให้พิจารณาเพิ่มโทษอีกไม่เกินกึ่งหนึ่งของระดับโทษที่จะลง” จึงเพิ่มโทษกองเชียร์สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ปรับเงินเพิ่มอีก 25,000 บาท รวมโทษปรับเงิน 75,000 บาท แต่เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการช้าง เอฟเอ คัพ รอบ 32 ทีม จึงลงโทษปรับเงินหนึ่งในสาม คงเหลือปรับเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

2. สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด มีความบกพร่องด้านการรักษาความปลอดภัย ปล่อยให้กองเชียร์นำป้ายที่แสดงข้อความอันเป็นการยั่วยุทีมคู่แข่ง เป็นข้อความที่ไม่เหมาะสมต่อสาธารณชน เข้าไปในสถานที่จัดการแข่งขัน คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท จึงมีมติเสียงข้างมาก ลงโทษสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่3 หมวดที่2 ข้อ 5.3.18 (4) ปรับเงิน 50,000 บาท แต่เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการช้าง เอฟเอ คัพ รอบ 32 ทีม จึงลงโทษปรับเงินหนึ่งในสาม ปรับเงิน 16,666 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)

รวมโทษปรับเงินทั้งสิ้น 41,666 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)